Fylkesveg stenger torsdag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Torsdag 9. februar blir fylkesveg 464 Sørenget – Duna stengt tidsrommet klokka 09:00-18:00 omkring 14 kilometer fra Sørenget ved Sommerhus, opplyser Johan Olav Hagen i Statens vegvesen.

Stengninga skyldes bytte av stikkrenne. Vegvesenet gjør oppmerksom på at nødetater vil ikke kunne passere arbeidsstedet.