Sønnen må gå langs E6 mens biler suser forbi centimeter unna

Livsfarlig skoleveg mener foreldre, men får ikke medhold

Husk følgende når du er ute og ferdes i trafikken. Det finnes absolutt ingen trafikkfarlige vegstrekninger for myke trafikanter over 16 år.

Ikke Farlig Fylkeskommunen mener det ikke er farlig for folk over 16 å ferdes langs E6 mens bilene suser forbi 80 km/t. Dermed må Renate Bjørgen Fornes og Elias Bye Rossetnes fortsette å vente mens bilene suser forbi i morgen- og ettermiddagsrush.  Foto: Stein Nervik

Det er bestandig lov å bruke hodet. Og vi mener vi har brukt det i denne saken.

NAMDALSAVISA

GRONG: Det er nemlig svaret Terje Skrattalsrud, virksomhetsleder for kollektivtrafikk i Nord-Trøndelag fylkeskommune gir når NA stiller følgende spørsmål:

Finnes det etter loven farlige strekninger for myke trafikanter lang E6 gjennom Namdalen?

Skoleveg langs E6

Men først litt bakgrunn: Vi stiller spørsmålet fordi Skrattalsrud i forrige uke avslo en klage på skoleskyssordninga til Elias Bye Rossetnes som går i 1. klasse ved Grong videregående skole.

For å komme seg til og fra skolen, må 16-åringen og flere naboer hver morgen krysse sterkt trafikkerte E6 på Gartland for å komme seg til busstoppen.

Etter skolen må han gå 35 meter i vegbanen, før han kommer inn på fylkesvegen.

Fartsgrensa på stedet er 80 km/t og foreldrene mener skolevegen er livsfarlig.

Da NA var på befaring tidligere i vinter, suste det biler og vogntog forbi med bare centimeters klaring.

De eneste gangene vi opplevde at biler senket farta, var da vi tok bilder med blitz.

Men denne vegen mener altså fylkeskommunen det er trygt å ferdes på så lenge man er minst 16 år.

Som NA skrev i tirsdag, er begrunnelsen at opplæringsloven ikke har begrepet «Særlig farlig skoleveg» for elever i den videregående skolen.

Konklusjonen er derfor at skolevegen til Elias ikke er trafikkfarlig.

Skrattalsrud skriver også at elevene ikke må gå langs E6 etter skoletid fordi bussen skal stoppe i krysset. Men da NA var der i januar, ble flere elever sluppet av på busstoppen.

Det er altså med dette utgangspunktet vi spør om det i det hele tatt finnes noen trafikkfarlige strekninger for de over 16 år som måtte velge å gå langs E6.

– Har brukt hodet

I andre enden av telefonrøret hører vi en virksomhetsleder som trekker på det, før han bekrefter at vi har skjønt svaret han har gitt Rossetnes korrekt.

– Nei, ikke etter loven. Men det er klart. Det er aldri gunstig å gå langs en veg der bilene passerer i høy hastighet, sier Skrattalsrud.

– Hindrer lovverket dere i å bruke skjønn i saker som dette?

– Nei, det er bestandig lov å bruke hodet. Og vi mener vi har brukt det i denne saken.

– Vet du kostnaden ved å legge om rutetraseen sånn at sånn at elevene kan plukkes opp og slippes av utenfor E6?

– Nei, den kjenner jeg ikke.

Vil se på saken igjen

– I brevet til Rossetnes skriver du at saksbehandler har vært på befaring. Når på døgnet var han der?

– Mellom 14 og 15.

– Altså når det var lyst. Men i klagen er det påpekt at elevene i vinterhalvåret må gå til og fra bussen når det er mørkt. Dessuten er det mye mer trafikk på disse tidspunktene. Vil dere ta en ny befaring på dette tidspunktet dersom dere får en invitasjon?

– Ja, det vil vi.