Må bytte 10.000 meter sjøkabel

Skaden er så omfattende at hele kabellengden på 10.000 meter må byttes.

STOR JOBB Arbeidet med å legge ny sjøkabel mellom Terråk og Bindalseidet er i full gang. 10.000 meter med kabel må byttes ut.  Foto: Telenor

NAMDALSAVISA

BINDAL: Arbeidet med å legge ny sjøkabel mellom Bindalseidet og Terråk er i gang.

Telenor har nå rutet om deler av mobiltrafikken, og dette vil hjelpe deler av kommunen.

Årsaken til bruddet er arbeid i nærheten av kabeltraséen, melder Telenor i en pressemelding.

Sjøkabelen mellom i Bindalseidet og Terråk ble kuttet lørdag.  • Les også:

    Store deler av Bindal er uten mobildekning, internett og fasttelefon

    Ordfører: – Totalt avskåret fra omverdenen

    Bindalinger som har vært uten forbindelse med omverdenen kjører nå rundt for å finne små steder der det finnes dekning for mobil og data.
Skaden er så omfattende at hele kabellengden på rundt 10.000 meter må byttes.

Arbeidet ble påbegynt tirsdag, og ventes ferdig tidligst torsdag kveld.

Omfattende skade og konsekvenser

Bruddet fører til at fire basestasjoner for mobiltrafikk er ute. Dessuten er drøyt 370 bredbåndskunder og om lag 120 fasttelefonikunder uten samband.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor beklager ulempene kabelbruddet medfører for kundene i området.
– Arbeidet tar lang tid fordi skaden er så omfattende. Hele kabelen må skiftes da den ikke kan skjøtes.  Gammel kabel må først tas opp før ny kabel legges ut. Kabelen må deretter skjøtes inn på begge sider av fjorden.

Amundsen sier dette om arbeidet videre:
– Det er et nytt oppdrettsanlegg i området, og det må innhentes informasjon om anlegget slik at ny trasé kan planlegges.

Ruter om mobiltrafikk

Etter en grundig analyse har Telenor funnet en løsning for å få opp deler av mobilforbindelsen igjen. 
– Nettstrukturen bygges om slik at vi kan få opp én basestasjon. Dette vil gi tilnærmet normale dekningsforhold i Bindalseidet og nordre deler av Terråk.

Telenor gjennomførte omkoblinga tirsdag ettermiddag.
– Dette håper vi bedre situasjonen for noen av kundene våre, sier Amundsen.

Telenor er kjent med at bruddet skyldes et uhell i forbindelse med arbeid i nærheten av kabeltraseen, men har i øyeblikket fokus på feilretting. 
– Nå er vi mest opptatt av å få nettet opp igjen for kundene våre, sier Amundsen.