– Eiendomsskatt må ikke brukes på drift

Skal det innføres eiendomsskatt, skal pengene brukes til å gjennomføre større investeringsprosjekt. Ikke til en halv stilling her og en halv stilling der.

Skeptisk: Arbeiderpartiets Anne Berit Romstad. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Det er forklaringa Anne Berit Romstad gir, når hun blir bedt om å forklare hvorfor Arbeiderpartiet har stemt mot å innføre eiendomsskatt i Høylandet kommune.

For stikk i strid med vedtaket partiet var med på da økonomiplanen ble behandlet rett før jul; partiets to representanter stemte mot innføring av eiendomsskatt da saken ble behandlet i formannskapet i forrige uke.

Gikk til valg på motstand

– Vi gikk til valg på at vi er mot eiendomsskatt. Så skal den innføres, vil vi være tydelige på at pengene som skal kreves inn skal brukes til større investeringsprosjekt. Det er altfor mange eksempler på at eiendomsskatten går rett inn i drifta og så økes den fra tre promille til fire-fem, seks og sju for å for å holde oppe nivået, sier Anne Berit Romstad som var en av to som stemte mot eiendomsskatt i formannskapet.

Snur i kommunestyret?

– Eiendomsskatt skal ikke brukes til en 50 prosent stilling her og en 50 prosent stilling der, eksemplifiserer hun.

Men når kommunestyret behandler saken torsdag kveld, vil eiendomsskatt bli innført i Høylandet. Arbeiderpartiet sto alene i sin motstand i formannskapet. Fem representanter stemte for.

Romstad utelukker heller ikke at Arbeiderpartiet vil stemme for eiendomsskatt i kommunestyret.

– Vi skal behandle saken i gruppemøte i forkant av kommunestyret. Det er ikke unaturlig at vi fremmer et forslag som understreker at penger samlet inn via eiendomsskatt ikke skal brukes i ordinær drift.

Hvor mye kommunen vil hente inn på eiendomsskatt, er foreløpig ikke avklart. Men med en sats på tre promille, anslås det i saksutredninga boliger/fritidsboliger/landbruksbygg kan gi kommunen inntekter på halvannen million.

Endelig skattesats og eventuelle bunnfradrag vedtas i forbindelse med budsjettbehandlinga neste vinter.

Kommunen er ved sida av Røyrvik, den eneste namdalskommunen som per i dag ikke har innført eiendomsskatt.