PD-smitte langs kysten

Debatt fri for villaks

  Foto: Terje Valen Høihjelle

NAMDALSAVISA

Hensynet til villaksens sunnhet og produksjonsevne er til nå glemt i den pågående offentlige debatten om det er klokt å stoppe utbredelsen av den skadelige laksesykdommen PD til sør for Namdalen.

Veterinærinstituttet mener det er overveiende sannsynlig at fiskesykdommer fra oppdrett kan gi færre villaks. Dette er det viktige generelle og overordnete bildet.

Villaksen i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark kan skades om oppdrettsnæring og myndigheter lar viruset etablere seg i lakseoppdrett nordover. Hvor mye vet ingen. Kartleggingen er mangelfull, kunnskapen liten og å påvise og kvantifisere negative effekter av sykdommen på villaks er komplisert. Spesielt lite vet vi om lakseyngel kan bli syke når PD-smittet rømt oppdrettslaks vandrer opp i elvene.

Slippes sykdommen nordover vil det for alltid være med risiko for varig skade på villaksens produksjonsevne. Derfor må myndighetene ta hensyn til villaksen når lakseoppdretternes økonomiske for og motargumenter settes opp.