Første mast på kraftlinja mellom Namsos og Åfjord på plass

Nå venter 15.600 helikopterturer

Godt over 300 master skal opp på Statnetts nye kraftlinje mellom Namsos og Åfjord. Onsdag ble den første masta satt opp i Bangdalen.
NAMDALSAVISA

BANGDALEN: På Klinga står Jogeir Brøndbo – som har ansvaret for kontroll og kvalitetssikring av mastefundamenter på Namsos-Åfjord-prosjektet. NA har tidligere vært på «linjebefaring» på den nye 420 kV kraftlinja som skal gå fra Namsos transformatorstasjon på Skage og til Åfjord.