Sa ja til konsesjon på fritidseiendom

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Med fire mot en stemme har formannskapet i Namsskogan sagt ja til en søknad om konsesjon fra Gerd Gjørvad Haga om kjøp av en eiendom 11 kilometer fra Namsskogan sentrum.

Eiendommen er på 791 dekar, hvorav 663 dekar er produktiv skog. Formålet med kjøpet er å benytte eiendommen som fritidseiendom og å drive skogen.

Kjøperen betaler 1.390.000 kroner for eiendommen og ettersom det dreier seg om en fritidseiendom, er det ikke vurdert boplikt.