Sletter krav til Nesset Sjømat

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Formannskapet i Flatanger har vedtatt å slette et såkalt legalpantkrav som kommunen har hatt overfor Nesset Sjømat.

Kravet var på 31.000 kroner og dreier seg i hovedsak om eiendomsskatt. Bedriften betalte eiendomsskatt fram til 2. termin i 2005, men økonomiske utfordringer førte til at selskapet gikk konkurs vinteren 2016.

Siden konkursen har det ikke vært drevet næringsvirksomhet på eiendommen.


Namdal settefisk har kjøpt fiskemottaket i Flatanger

Namdal settefisk har kjøpt fiskemottaket i Flatanger

Kåre Devik og Namdal Settefisk AS har kjøpt opp både anlegget og tomta til det som tidligere var Nesset fiskemottak. Nå ønsker de ny drift i anlegget.

 

Nesset sjømat AS har gått den tunge vegen til skifteretten

Nesset sjømat AS til skifteretten

Styret i Nesset sjømat AS har besluttet å gå den tunge vegen til skifteretten og melde oppbud.