Sterkere rustet i Trøndelag

– Må tenke stort

De som jobber med næringsliv og landbruk innen det offentlige i Namdalen var torsdag på felles møte på Rørvik. Et av temaene var et næringsnettverk innenfor Region Namdal.

SAMARBEID ER VIKTIG: Rina Skjæran har spurt de som jobber med næringsutvikling i Namdalen, og de mener alle de har noe å hente med å samarbeide på tvers av kommunegrensene.  Foto: Birger Aarmo

Sammen blir vi tyngre på vektskåla når vi skal møte resten av det nye storfylket.

TIDa ER NÅ: Ifølge Øyvind Skogvold er det mange strukturer innen det offentlige som er i endring. Skal man danne nye så er dette tida å gjøre det på. Gjerne fra grasrota som et mulig næringsnettverk i Namdalen vil være.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det vurderes nå å etablere et felles regionråd for hele Namdal. Og da er det naturlig å etablere fagnettverk i tilknytning til et eventuelt nytt regionråd. Og et fagnettverk knyttet opp mot næringsutvikling vil være en naturlig start, sa prosjektleder Ragnar Prestvik.

Det synes tydeligvis de som jobber med næringsutvikling, skogbruk og landbruk også.

– Jeg har gjort ei undersøkelse opp mot dem som driver næringsutvikling i kommunene, og fått mange interessante svar, sier Rina Skjæran i Midtre Samkommune Utvikling.

Et stort flertall av de ansatte rundt i kommunene mener ei slik, formell eller uformell, måte å snakke i lag på vil gi fordeler.

Grip muligheten

Det er allerede tilsvarende forum i Nord-Trøndelag. Hva som eventuelt skjer med det etter at Nord- og Sør-Trøndelag blir ett fylke fra 2018 er ikke klart ennå.

– Et slikt næringsnettverk tilsvarende det vi har her i fylket finnes ikke i sørfylket. Og uansett ville det blitt en for stor forsamling hvis man samler hele Trøndelag, sier Skjæran.

Hun mener et næringsnettverk i Namdalen ville være å ruste seg mot et stort Trøndelag.

Ved å samarbeide på tvers av kommunegrensene har man en mulighet til å jobbe i lag, og større mulighet for å nå fram.

– Vi må tenke stort. Sammen blir vi tyngre på vekstskåla når vi skal møte resten av det nye storfylket, sier hun,

Utfordringa er at selv innen Namdalen er forskjellene store og muligheten for næringsutvikling ulike.

– Det blir et spørsmål om å finne de felles sakene som vi sammen kan gjøre en større forskjell enn hva hver enkelt kommune kan klare alene.

Og kanskje er det nå muligheten for samarbeid på den måten byr seg fram.

– Alt flyter litt for tida. Det er mange strukturer som nå brytes opp, og det er ikke klart hvilke nye strukturer som kommer i stedet. Derfor tror jeg det er nå anledninga er her for å bygge nye strukturer nedenfra. Fra grasrota, sier Øyvind Skogvold fra Trøndelag forskning og utvikling.

Ifølge ham så bryr bedriftene som kommunene skal yte service til seg fint lite om offentlig struktur.

– De bryr seg om de får hjelp når de står fast. Og et næringsnettverk kan være en hjelp til å gjøre det næringsarbeidet bedre, sier han.

Delt kompetanse

Skjæran ser også for seg at et eventuelt fagnettverk innen rådgiving og hjelp til næringslivet kan dele på kompetanse.

– Nettopp derfor la jeg inn et spørsmål i min spørreundersøkelse til næringslivsfolket i kommunene om eventuelle spesialfelt den enkelte er gode på. Vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt alle sammen. Har vi et nettverk der vi kjenner hverandre og kompetansen til hverandre er det mye lettere å ta telefonen å be om hjelp, sier hun.