15,2 mill. til sykkelveger

Overhalla kommune får 200.000 kroner til sykkelparkering.

Det hjelper lite å sykle til og fra jobb dersom du sitter stille på jobben hele dagen. (Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud, ANB) *** Local Caption *** Det hjelper lite å sykle til og fra jobb dersom du sitter stille på jobben hele dagen.  Foto: Vidar Ruud, ANB (ill. foto)

NAMDALSAVISA

OSLO: Gjennom budsjettforliket kom det på plass totalt 122 millioner kroner til gang- og sykkelveger.

Nå er fordelinga klar.

– Vi ønsker å ta bedre vare på myke trafikanter, og derfor bevilger vi nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveger i 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) er svært fornøyd med at Nord-Trøndelag får 15,2 millioner kroner – mest av samtlige fylker.

– Dette vil bli godt mottatt lokalt, det dreier seg om satsinger langs flere trafikkfarlige strekninger, sier Agdestein, og fortsetter:

– Pengene skal brukes til å raskt få på plass tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklister.

I Nord-Trøndelag fordeles midlene slik:

* Levanger kommune (sykkelparkering): 2,5 mill.

* Overhalla kommune (sykkelparkering): 200.000 kroner.

* Verdal kommune (gang- og sykkelanlegg, belysning): 720.000 kroner.

* Nord-Trøndelag fylkeskommune (gang- og sykkelanlegg, belysning): 1 mill.

* Nord-Trøndelag fylkeskommune (gang- og sykkelanlegg, sykkelparkering): 750.000 kroner.

* Nord-Trøndelag fylkeskommune (gang- og sykkelanlegg): 10 mill.

* Steinkjer kommune (skilting, oppmerking): 100.000 kroner.