Ny forvaltning av Pankreas Disease – Namdalskysten får blø

Dypt urettferdig

Innspill

Det er dypt urettferdig at det kun er de lokalt eide aktørene på Namdalskysten som sitter med hele ansvaret for å hindre videre spredning av PD nordover.

Meninger

Av: Amund Hellesø, ordfører Vikna (Ap) og Magnus Kjøraas, leder Vikna Ap

Dagens forvaltning av laksesykdommen Pankreas Disease (PD) setter arbeidsplasser og investeringer på Namdalskysten i spill. Den må endres.

Det er på sin plass å nevne at PD eksisterer langs hele norskekysten, fra Rogaland til et skille som er bestemt av myndighetene, ved grensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Sør for Namdalskysten er det flerfoldige oppdrettslokaliteter der det er påvist PD.

Sør for Namdalskysten kan laksen få stå i ro på den lokaliteten den ble satt ut, til den oppnår optimal slaktevekt.

På Namdalskysten er PD forsøkt holdt unna av en forskrift som sier at laksen må slaktes ut, eller flyttes til Sør-Trøndelag. Dette medfører at de lokalt eide oppdrettsselskapene på Namdalskysten enten må slakte laksen en tid før den oppnår normal slaktevekt, eller flytte den til Sør-Trøndelag. I løpet av det siste året har vi hatt flere eksempler på dette.

De største oppdrettsaktørene kan med få problemer flytte laks med påvisning av PD til lokaliteter de opererer i Sør-Trøndelag. Denne muligheten er ikke så lett tilgjengelig for de lokalt eide oppdrettsselskapene.

De står ofte igjen med ett alternativ – å slakte ut laksen lenge før den er slakteklar. Dette fører til at de lokale slakteriene (SinkaBerg Hansen, Emilsen Fisk og Nils Williksen), mister råstoff som de trenger for å holde folk i arbeid.

De blir nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken i lange perioder. Dette er selvsagt uholdbart.

Hvis en lokal oppdretter på Namdalskysten får påvist PD på en lokalitet, og samtidig er så heldig å finne en lokalitet i Sør-Trøndelag, der de kan plassere laksen til den oppnår normal slaktevekt, har det hittil vist seg umulig å slakte laksen ved de lokalt eide slakteriene på Namdalskysten.

Igjen, dette fører til permitteringer, tapte skatteinntekter for kommunen, usikre arbeidsplasser for de ansatte og et svært vanskelig klima for nyinvesteringer – både for næringa og for folk som arbeider i den.

Vi har registrert at aktører som Marine Harvest, Nova Sea og Cermaq synes dagens forvaltning er fornuftig. Det er lett å forstå hvorfor. Cermaq har stort sett sin aktivitet nord for Namdalskysten, Nova Sea har kun laks i nord, mens Marine Harvest har anlegg over hele norskekysten.

Alle tre har det til felles at de vil høste fruktene av en streng forvaltning av PD. Samtidig er det vanskelig å se disse selskapenes bidrag for å bekjempe denne laksesykdommen.

Det er også spesielt at Mattilsynet uttaler at det fremdeles er «økonomiske og fiskevelferdsmessige gode grunner for å fortsette kampen på samme måte som vi har gjort til nå» (Namdalsavisa, 3 februar).

Det er ikke innlysende for oss hvordan Mattilsynet har kommet fram til dette. Utsagnet er ikke gjeldende for de lokalt eide oppdrettsselskapene med slakteri i regionen. Vår påstand – og den er åpenbar hvis man kjenner forholdene på Namdalskysten – er at dagens forvaltning av PD skaper store utfordringer.

Forvaltningen skaper usikkerhet for folk som arbeider i næringen. Skal man investere i ett nytt hus, og satse på at en unngår å bli permittert fra jobben? Forvaltningen skaper usikkerhet for underleverandører til næringa. Kommer det planlagte volumet av laks til å bli slaktet? Det har noe å si for Viplast, YN Vekst og en hel rekke andre leverandører, om slakteriene i regionen pakker laks som er 1-2 kilo, eller normal slaktevekt på 4-5 – eller ingen laks i det hele tatt.

For pakkeriene skaper dette usikkerhet for hvordan utviklingen framover blir, og hvordan en skal rigge seg for den veksten som myndighetene selv har sagt skal komme.

Lakseoppdrett er den soleklart sterkeste vekstfaktoren på Namdalskysten. Vi i Vikna Arbeiderparti kan ikke sitte stille å se på at denne urettferdige praksisen fortsetter.

Det er dypt urettferdig at det kun er de lokalt eide aktørene på Namdalskysten som sitter med hele ansvaret for å hindre videre spredning av PD nordover.