Snarefangst av rype

Enkelte landhandlere kunne ta imot over 20.000 ryper på en sesong

En av forutsetningene for å kunne livberge seg i Norge etter at isen trakk seg tilbake, var å beherske teknikken med å fange dyr. Store hjortedyr som rein og elg betydde mest, men flygende vilt som ryper var også en viktig matkilde.

BEHERSKE TEKNIKKEN En av forutsetningene for å kunne livberge seg i Norge etter at isen trakk seg tilbake, var å beherske teknikken med å fange dyr.  Foto: Tegning: Knut Høihjelle

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Senere ble snarefanga vinterryper også et viktig byttemiddel mot andre viktige matvarer og gjenstander.