Vil øke festeavgifta for gravplasser

Det går mot økt festeavgift for gravplassene i Lierne.

DYRERE Rådmannen foreslår overfor kommunestyret at festeavgifta økes fra 50 til 100 kroner per år og at festeperioden settes til ti år. Det foreslås også at avgift kreves inn for reserverte gravplasser.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

Rådmannen foreslår overfor kommunestyret at festeavgifta økes fra 50 til 100 kroner per år og at festeperioden settes til ti år. Det foreslås også at avgift kreves inn for reserverte gravplasser. Overfor kommunestyret peker rådmannen på muligheten til å heve avgifta til 125 kroner per år for å komme på samme nivå som Røyrvik, Namsskogan og kommunene i Midtre Namdal kirkelige fellesråd.