Anleggsstart i løpet av 2017

Finansiering på plass for Fv 17-prosjektet

Fv 17-prosjektet skal finansieres basert på en lik fordeling mellom bompenger og fylkets midler.

FINANSIERING Skissen viser Beitstadsund bru, sett fra krysset med ny veg langs Beitstadfjorden til Malm. Brua blir 580 meter lang, 10 meter bred og høyde på knapt 30 meter over fjorden. Nå er finansieringa på plass for prosjektet.  Foto: Skisse fra Statens vegvesen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Samferdselsdepartementet har i dag lagt frem forslag om finansiering av prosjektet Dyrstad – Sprova - Malm på Fylkesveg 17 og Fylkesveg 720 i Nord-Trøndelag.


–  Jeg er veldig, veldig  glad for at bompengeproposisjonen for utbygging og modernisering av FV17/720 endelig er klar, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H)

- Både befolkning, næringsliv, lokalpolitikere og fylkesting har ventet på dette og ønsker prosjektet realisert så snart som mulig. Bompengeprosjektet på Fv 17 og 720 er viktig for trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen, ikke bare for Steinkjer og Verran, men for alle som fredes på veien mellom Namsos og Innherred, sier Høyre-politikeren.

GLAD Elin Agdestein, Stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H).  Foto: Jostein Aardal

 

Sist uke gikk fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem (Sp) ut i media og fryktet skrinlegging av hele prosjektet på grunn av stor motstand fra Frp i regjring.

– Tida går. Det departementet senest i forrige uke sa til oss, er at saken fortsatt ligger til behandling, og at de ikke kan gi noen eksakt dato for når den skal legges fram, sa Hallem til NA. Men nå beveger prosjektet seg et stort skritt mot realisering.


Departementet ikke ferdig med bompengesøknad for Fylkesveg 17

Frykter at prosjektet kan bli skrinlagt

– Jeg frykter at Fremskrittspartiet i regjering er i ferd med å torpedere hele Fv 17-prosjektet vårt, sier fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp).

 

Det er lagt opp til etappevis utbygging med utbedring og ombygging av Fylkesveg 17 på strekningen Dyrstad – Sprova og omlegging av Fylkesveg 720 til Malm som første trinn. Trinn to vil omfatte tiltak på Fylkesveg 17 videre nordover fra Sprova til Namsos.

Finansieringen er basert på en 50/50-fordeling mellom fylkeskommunale midler og bompenger.

 Det legges opp til anleggsstart i 2017, med åpning for trafikk høsten 2019.


Frp-ere jobber aktivt mot Fylkesveg 17-prosjekt

– Betaler ikke for lokalveg i Steinkjer

Nord-Trøndelag Frp tar Fylkesveg 17 til partiets stortingsgruppe og jobber for at prosjektet havner i skrivebordsskuffen for godt.