NA mener

Gull – og gråstein

«Hvor skal det skje? I Namsenfjorden?»

NAMDALSAVISA

Den foreløpige rapporten som er lagt fram om mineralforekomstene i Indre Namdal har gitt nytt håp om gruvedrift i Skorovatn. Gjennom mange år har det vært snakket om de uutnyttede mineralforekomstene som fortsatt ligger igjen i fjellet. Nå er det såpass konkretisert at det er lagt rammer for hva det vil koste å kartlegge forekomsten.


Det er riktig å bruke ressurser på å finne ut om det er drivverdige forekomster av mineraler i Indre Namdal. Gruvedrift kan gi investeringer og arbeidsplasser. Men samtidig må en være klar over at å gå inn på ei satsing med ny gruvedrift er noe helt annet i dag enn å gjenopplive en gammel, romantisk drøm om et nytt gruvesamfunn i Skorovatn.

I rapporten er det lagt til grunn at en ny gruvedrift skal drives bærekraftig, men det er ikke nevnt ett ord om miljøkonsekvensene av moderne gruvedrift i stor skala. Det er ikke realistisk å tro at en ny, lønnsom gruvedrift i Indre Namdal vil foregå på annen måte enn med åpne dagbrudd. Da snakker vi om sprenging av hele fjellområder, flere hundre meter ned i bakken, ved bruk av enorme mengder med ammoniumnitrat. Ufattelige mengder masse må deponeres på forsvarlig vis. Hvor skal det skje? I Namsenfjorden? Utvinning av kobber vil også kreve enorme mengder energi, kjemikalier som svovelsyre, og milliarder av tonn med masse må transporteres på veger som knapt tåler dagens trafikk.


Det er allerede klart at mineraler skal skipes ut via Mosjøen. Å tro på en gjenoppstandelse av Namdalsbanen i forbindelse med gruvedrift, er like urealistisk som å se for seg at Skorovatn skal bli et gruvesamfunn som på 50-tallet, med arbeiderfamilier, funksjonærboliger i åsen, idrettslag og et gruveselskap som bygdas velgjører.


Det er bare å se hvordan moderne gruvedrift foregår ellers i verden. Dette er en bransje preget av gigantiske internasjonale selskaper, uforutsigbare konjunktursvingninger, enorme miljøkonsekvenser og døende lokalsamfunn. Selv ikke Donald Trump vil klare å gjenopplive gruvesamfunnene i USA. Den epoken er over. De som tror at det går an å gjenskape det i Skorovatn, vil fort finne at drømmen om gull ble til gråstein.