«Nedleggelse vil ha store negative ringvirkninger»

Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener nedleggelse av asylmottaket i Grong vil ha så store negative ringvirkninger for kommunen at myndighetene bør ta hensyn.

ENGASJEMENT: Nedleggelsen av mottaket i Grong har skapt stort engasjement. Nå tar Nord-Trøndelag Senterparti til orde for at mottaket må opprettholdes.FOTO: BJØRN TORE NESS 

Barn og voksne som har blitt kjent i lokalmiljøet, blir revet opp fra denne tilværelsen og må begynne på nytt et annet sted.

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: På sitt siste fylkesårsmøte ga delegatene i Nord-Trøndelag Sp en klar beskjed til myndighetene: Oppretthold asylmottaket i Grong.