Arnodd Lillemark ble tildelt hedersmerke:

– Han er landskjent som en uredd politiker

Her tildeles Arnodd Lillemark fra Lierne Senterpartiets hedersmerke på fylkesårsmøtet.

hedret: Arnodd Lillemark (Lierne) ble tildelt Senterpartiets hedersmerke. Marit Arnstad og Ola Borten Moe sto for utdelinga. FOTO: SENTERPARTIET  Foto: Senterpartiet

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Marit Arnstad og Ola Borten Moe sto for utdelinga.

Lillemark startet sin karriere som tømmerhogger, før han ble omreisende saueklipper og sauebonde.
På grunn av rovdyrproblematikken ble gården Limandvika omstillingsbruk i 1995, og han gikk fra å være sauebonde til å bli melkebonde.

Lillemark beskrives som svært samfunnsengasjert – og kom raskt inn som aktiv lokalpolitiker i Lierne.

Ordfører i 16 år

Han ble første vara til kommunestyret i perioden 1979-1983 og fast fra 1984.

Han var varaordfører i perioden 1988-1989 og ordfører i 16 år – fra 1991 til 2007, samme år fikk han KS hedersmedalje.

Han har også vært medlem av fylkesstyret fra 2007 til 2016.Foruten rollen som ordfører og aktiv politiker for Sp på lokal- og fylkesplan, var han medpå å stifte Børgefjellutvalget (1986-87), som hadde som fremste formål å ta vare på beitenæringene.

– Uredd politiker

Videre var han med på stiftelsen av den landsdekkende organisasjonen Utmarkskommunenes sammenslutning, USS, i 1996, der han var leder de fem første årene.

I løpet av årene har han også hatt en rekke styreverv. Han er fortsatt leder for Fjellstyrene i Lierne og styrer fortsatt Fjellstyresambandet på nasjonalt plan.

«Som kommunens fremste talsmann ble Arnodd Lillemark landskjent som en uredd lokalpolitiker».

«Som tok debatten og talte lokalfolkets sak mot naturvernforkjempere, miljøforvaltning, stortingsrepresentanter og komiteer på befaring», heter det i begrunnelsen for at Lillemark ble tildelt hedersmerket.

Verste miljøfiende

For denne innsatsen ble Lillemark i 1995 «kåret» til landets verste miljøfiende av Steinar Lem i Framtid i våre hender, bare forbigått av Gro Harlem Brundtland.«Vi som er så heldige at vi får samarbeide med Arnodd, merker oss hans klare ideologiske grunnholdninger og viktige politiske prinsipper som et fundament for hans store engasjement på så mange felt».