Slås sammen fra 1. januar 2018

Nord-Trøndelag Senterparti + Sør-Trøndelag Senterparti = Trøndelag Senterparti fra 1. januar 2018.

vervet flest: Høylandet Senterparti vant fylkeslagets vervekonkurranse høsten 2016 med 11 nye medlemmer i perioden 1/10-31/12 2016. Premien var 7.500 kroner til lokallaget. Her overlevert til lokallagsledere Ole Joar Flaat av fylkesleder Tomas Iver Hallem. FOTO: SENTERPARTIET  Foto: Senterpartiet

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: I helga avviklet de to fylkespartiene sine fylkesårsmøter på Hell i Stjørdal.

Der gjorde begge fylkeslag vedtak om å opprette Trøndelag Senterparti fra 1/1 neste år.

Lørdag ettermiddag ble begge fylkesårsmøtene samlet til ett møte.

Fylkesleder i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem, ble enstemmig valgt som leder av interimstyret for Trøndelag Sp, mens nestleder ble Jorid Oliv Jagtøyen, som nå er fylkesleder i Sør-Trøndelag.

Interimstyret for Trøndelag Sp er fylkesstyrene i de to fylkene.

Interimstyret har sitt virke fram til det første årsmøtet i Trøndelag Senterparri som avholdes i februar 2018.

I fellesmøtet ble også valgkomiteen for fylkesårsmøtet i 2018 valgt.

Ola Borten Moe, Trondheim, ble valgt som leder av valgkomiteen. De øvrige medlemmene er Hege Nordheim-Viken, Høylandet, Jon Husdal, Åfjord, Anne Berit Lein, Frosta, Oddbjørn Bang, Orkdal, Steinar Lyngstad, Namdalseid, Bjørg Marit Sæteren, Oppdal, Johan Petter Skogseth, Frosta, og en representant fra Senterungdommen.