Vil videreføre tilbringertjenesten

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Trøndelag Senterparti vil innføre bruk av bestillingstransport i områder med lite, eller ingen, kollektivtransport.

Det gjelder spesielt områder som har lite kundegrunnlag for å opprettholde egne bussruter.

Den opprinnelige tanken bak ordninga, er at innbyggerne i de aktuelle områdene skal tilbys taxi med buss-takst.

Denne ordninga har tidligere vært praktisert i Sør-Trøndelag, men har senere blitt avviklet. I Nord-Trøndelag praktiseres fortsatt denne ordninga.

Senterpartiet vil styrke eksisterende kollektivtilbud ved å innføre tilbringertjeneste som bestillingstransport i hele Trøndelag.

Partiet mener at dette er et viktig tiltak for ungdom, eldre og andre som bor i områder uten tilfredsstillende rutebusstilbud.