Brødrene Brøndbo og Gospelkoret Salt legger ut på kirketurne

Fyller kirka med trøndergospel

«Rai Rai» er trøndersk for «Hallelujah», sier Bjarne Brøndbo – som sammen med sine brødre, band og Gospelkoret Salt nå skal spre liv og glede til kirkegjengerne.

SPRER DET GODE BUDSKAP: Salmer, gospel og trøndersk populærmusikk smeltes sammen til en herlig miks av musikk når gjengen bak «Trøndergospel» legger ut på kirketurne. Fra venstre: Daniel Viken, Terje Tranaas, Eivind Berre, Håvard Ødegård, Eskil Brøndbo, Bjarne Brøndbo og Thomas Brøndbo. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Det vil svinge noe voldsomt.

BJARNE BRØNDBO
NAMDALSAVISA

SKAGE: At vi møter gjengen i Skage kirke er ingen tilfeldighet. Det er her turnestarten for «Trøndergospel» skal være 14. mars. Dette er også nærkirka til brødrene Bjarne, Eskil og Thomas Brøndbo.