SinkabergHansen fikk medhold i lagmannsretten

– At anken er avvist er naturlig nok bra

SinkabergHansen har fått melding om at dommen i Borgarting lagmannsrett blir stående.
NAMDALSAVISA

OSLO: Sinkaberg-Hansen var av Eco Lice AS og Sea Lice Research Norway AS – eid av Baard Johannessen – anklaget for å ha benyttet Johannessens patenterte kombinasjonsmetode i en rekke avlusninger fra 2010.