BYUTVIKLING

Jeg lenker meg fast til Samfunnshuset!

Kunne vi en gang for alle fått slutt på spørsmålet om at Samfunnshuset skal rives og erstattes med et nytt bygg?

Anne Cecilie Holm

Anne Cecilie Holm 

NAMDALSAVISA

Ja, er det ett bygg jeg er villig til å lenke meg fast i for å bevare det, så er det samfunnshuset i Namsos. Et fantastisk flott eksempel på etterkrigsarkitektur og et av hovedverkene til namsosarkitekt Arne Aursand. Bygget er tidstypisk og det eneste i Namsos som man vel med rette kan gi betegnelsen signalbygg.

Kunne vi en gang for alle fått slutt på spørsmålet om at Samfunnshuset skal rives og erstattes med et nytt bygg? Kunne vi politikere en gang for alle bestemme at bygget skal bevares ut fra at vi faktisk synes det er verdt å ta vare på i seg selv? At dette bygget sier noe viktig om Namsos’ historie og oppbyggingen etter krigen etter utslettelsen av Namsos by?


Formannskapet fulgte Liens råd på hans siste arbeidsdag

Vil utrede nytt rådhus, flytte kulturskole og opplæringssenter

Namsos formannskap vil utrede bygging av nytt rådhus, flytte kulturskolen ut av Geilin og også finne nye lokaler til Namsos opplæringssenter.

 

Bestemmer vi oss for dette,- så skal bygget bevares og da er det eiers, dvs Namsos kommunes, plikt å holde det i stand. Da kan det planlegges skifting av vinduer og oppussing av fasaden, for det ytre skallet skal bestå slik det står i dag - punktum. Så kan politikere og folk byen få være med på å diskutere hva bygget skal inneholde: fortsatt sentraladministrasjon? eller annen administrativ kommunal enhet? Kanskje bibliotek? Kanskje all politisk virksomhet? Møterom, aktivitetsrom og samlingsrom for alle? Seremonirom er allerede etablert i huset. La folket komme med sine innspill!

Vi ruster nå opp Festplassen for å skape mer liv i sentrum, da er samfunnshusets fasade mot festplassen svært viktig, her må det skapes liv og aktivitet i gateplan. Det er mange svært mye eldre rådhus, enn det som vi har i Namsos, rundt om i landet som fungerer helt fint. De har både ventilasjon og heis og er vel så vakre som nyere rådhus.


 

 Ingen vil flytte til Namsos på grunn av at vi har et digert stort nytt rådhus, ingen næringsetableringer skjer på grunn av et digert stort nytt rådhus. Men kanskje flytter folk til Namsos fordi det er en by med liv og røre for alle, men fine byrom og med fellesbygg som er attraktive for flerbruk for hele befolkningen – en by våre hjerter banker for, en by vi vil bo i, en by vi vil oppsøke, en by å flytte tilbake til. Det vil vi ha.

Jeg lenker meg fast – gjør du og?


Full støtte fra Handikapforbundet

Norges Handikapforbund øyner håp om at snart 40 år kamp for tilgang til kommunestyresalen i Namsos kan bli vunnet