Antallet anmeldelser for vold og trusler mot polititjenestemenn har steget de siste årene

Lensmann: – Dette er uakseptabelt

Her er tallene som bekymrer lensmann Svenn Ingar Viken. Antallet anmeldelser for vold, trusler, forulemping og hinder mot polititjenestemenn i Namdalen har økt kraftig. Fra en i 2014 til 11 i 2016.

kraftig økning: Lensmann Svenn Ingar Viken misliker den kraftige økninga i antall anmeldelser for vold, trusler, forulemping og hinder mot polititjenestemenn i Namdalen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hvis vi lager en graf over utviklinga, ser den ikke spesielt positiv ut, sier lensmannen i Namsos og Fosnes, som samtidig er driftsenhetsleder Nord.