Otterøya består som egen valgkrets

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Til formannskapets møte tirsdag hadde rådmannen lagt fram forslag om at Otterøy valgkrets skulle slås sammen med Sørenget krets og få navnet Otterøy og Sørenget krets – med gymsalen på Sørenget skole som valglokale.

Formannskapet gikk imidlertid enstemmig inn for å endre rådmannens innstilling.

– Vi får nå fire valgkretser i Namsos. Bangsund, Namsos, Sørenget og Otterøya, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.


Forslag om at beboerne på Otterøya må til Sørenget for å stemme

Otterøyrådet reagerer

Rådmannens forslag om å sende otterøyingene til Sørenget skole for å avgi stemme under høstens stortingsvalg faller ikke i god jord.