Positiv til kjøp av Skysstasjonen

INVESTOR En avtale om kjøp skal legges fram for kommunestyret i mars.  Foto: Tor Ivar Viken

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Høylandet kommunestyre er positive til at kommunen går inn som investor i kjøp av Skysstasjonen.

Rådmannen har fått fullmakt til å arbeide fram en avtale som skal legges fram for kommunestyret i mars.

Det er uavklart om kommunen vil kjøpe eiendommen alene eller sammen med andre interessenter.