Felles skatteoppkrever i Ytre Namdal

NAMDALSAVISA

VIKNA: Kommunestyret i Vikna har enstemmig sagt ja til at det etableres felles skatteoppkrever for Leka, Vikna og Nærøy og at virksomheten lokaliseres til Kolvereid.

Skatteoppkreverfunksjonen skal drives og organiseres etter vertskommuneprinsippet underlagt rådmannen i Nærøy. Det ligger i avtalen av ei halv stilling fortsatt skal være lokalisert i Leka kommune.

Nærøy formannskap har innstilt overfor kommunestyret på et likelydende vedtak som skal behandles i kommunestyrets møte 9. mars. I Leka er spørsmålet om felles skatteoppkreverfunksjon ikke satt på sakskartet ennå.