Søker dispensasjon for akseltrykk

NAMDALSAVISA

LIERNE: Lierne formannskap har vedtatt å søke Statens vegvesen om dispensasjon for forventet innføring av redusert akseltrykk på deler av vegen fra Sandvika til Kvelia.

Det vises til at den delen av vegen som er nærmest Sandvika har bedre standard enn resten av strekninga, og det søkes derfor om at det kan gis tillatelse til ti tonns akseltrykk til våren for strekninga mellom Sandvika og Kvenmyra grustak.

Om akseltrykket opprettholdes, vil entreprenører kunne benytte vegen med det utstyret de har.