Ordføreren om nye veger i Rørvik

Ønsker helhetlig plan

Amund Hellesø takker Vikna Venstre for engasjement og framtidsvisjon for utvikling av Rørvik og området rundt.

Positiv respons Bjørn Ola Holm og Ragnar Stangring foreslår å bygge en veg mellom Engasvegen og Hansvikvegen i Rørvik. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Vikna Venstre la fram forslag om ny veg mellom Hansvikvegen og Engasvegen i forrige uke.