Flere og større reketrålere inntar Namdalskysten

– Ikke effektivisering, men rasering av fisket

Hans Finnanger har fisket reker langs Namdalskysten i 30 år. Nå reagerer han på at større trålere tar seg inn på steder som Foldafjorden for å fiske etter reker.

REAGERER: Hans Finnanger frykter for rekebestanden i Namdalen om større trålere tar seg til rette langs kysten.  Foto: ESPEN FOSSLAND

NAMDALSAVISA

FOLDAFJORD: Denne uka har trålerbåten M-33-K Pauline vært på besøk i Namdalen og Foldafjorden. Hans Finnanger har i mange år vært en av få som har fisket reker langs Namdalskysten, og reagerer nå på at større trålere tar seg inn i de små fjordene.

– Jeg har hørt at det har vært en større tråler i Foldafjorden de siste dagene, men det er vanskelig for meg å si så mye om det. Det er jo Fiskeridirektoratet som har åpnet for større båter i fjordene – til tross for at både vi fiskere og forskere har gått mot vedtaket, sier Finnanger.

Tåler ikke belastninga

Ifølge Finnanger har både han og andre lokale fiskere vært i flere møter angående dette temaet, men føler seg ikke hørt.

– Fakta er jo et rekebestanden i fjordene ikke tåler ei slik belastning. Det er jeg som i all hovedsak har forvaltet Foldafjorden de siste 30 årene. Det har jeg gjort for at bestanden skal holde seg på et brukbart nivå, sier rekefiskeren.

– Det har selvsagt vært andre båter og fisket her, men ikke så store båter som nå. Direktoratet bestemte dette for noen år tilbake, og jeg har inntrykk av at det ikke var noe som var på høring. Det ble nesten bestemt over natta, mener Finnanger.


– Vi driver ikke 80-tallsfiske, men følger utviklinga

Knut Ole Kvernen ønsker en mer åpen dialog med lokale fiskere, og ønsker ikke å ødelegge for noen.

 

– Store konsekvenser

Noe av bakgrunnen for vedtaket, er et mer effektivt fiske. Finnanger mener konsekvensene kan bli store.

– Faren er jo at bestanden forsvinner helt, og det blir jo helt feil. Det jeg etterlyser er skikkelig forvaltning, og det finnes ikke i dag. Det er nesten «vær så god, forsyn dere til det er tomt» som gjelder. I verste fall er det slutten på min karriere som rekefisker, sier han.

At det fiskes reker mer effektivt enn, gjør også at Finnanger ikke får like stor fangst som han har vært vant til.

– De sier det er en effektivisering av rekefisket, men i mine øyne er det mer ei rasering. Enkelte områder langs kysten kan det jo være greit med større båter, men ikke inn i de mindre fjordene. Det handler om hva fjordene tåler av uttak, sier han.