Fylkesrådet klager på riving av trønderlån på Høknes gård

– To forskjellige syn

For en måned siden vedtok Namsos kommune å la Ivar A. Sellæg Asbøll rive den gamle hovedbygninga på Høknes gård. Det er ikke fylkesrådet enig i.

Klager: Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har klaget på Namsos kommunes vedtak om å la Ivar A. Selægg Asbøll rive trønderlåna på Høknes gård. 

Jeg er opptatt av å få selve tunet tilbake til den tida det ble satt opp.

Ivar Andreas Sellæg Asbøll
NAMDALSAVISA

NAMSOS: I Nord-Trøndelag fylkesråd 14. februar ble det enstemmig vedtatt å klage på Namsos kommune sitt vedtak om å gi Ivar A. Sellæg Asbøll tillatelse til å rive hovedbygninga på Høknes gård i Namsos.