En av de minste kommunene leverer svært gode tall

Positivt resultat etter knalltøff omstilling

En av Namdalens minste kommuner i folketall leverte et av de beste økonomiske resultatene i 2016.

KONTROLL Konstituert rådmann i Namsskogan, Trond Smalås, er fornøyd med at kommunen har fått kontroll med økonomien og fikk et netto driftsresultat på 13 millioner kroner i 2016.  Foto: Svein Halvor Moe

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Det er et meget godt resultat, fastslår en fornøyd rådmann Trond Smalås i Namsskogan.

Med et netto driftsresultat på 13 millioner kroner og et regnskap som viser et mindreforbruk på driftssida på omkring 6,2 millioner kroner, har han da også grunn til å være tilfreds med de foreløpige regnskapstallene.

Namsskogan har vært gjennom ei knalltøff omstilling de siste årene, noe som har vært svært merkbart i en kommunen som ved utgangen av tredje kvartal i fjor talte 869 innbyggere.

Dette tydeliggjøres blant annet ved at omkring halvparten av de reduserte driftsutgiftene kommer fram i regnskapet som lavere utgifter til lønn og sosiale kostnader i 2016.

Men også på kjøp av eksterne tjenester og på andre innkjøp er det gjort betydelige reduksjoner. Dette har også bidratt til at Namsskogan har skaffet seg et handlingsrom ved at de har bygd opp en fondsreserve på i overkant av 19 millioner kroner.

Rådmannen trekker fram noen momenter som har bidratt i riktig retning.

– Det er innført meget gode rutiner for oppfølging og kontroll, sier han.

Rådmannen mener hele organisasjonen har bidratt til å få kommuneøkonomien på rett kjøl.

– Den kanskje viktigste faktoren er at alle ledere, med økonomisjefen i spissen, og også alle de ansatte og tillitsvalgte har vært lojale mot det vedtatte budsjettet. Noe jeg synes de fortjener ros og positiv oppmerksomhet for, sier Smalås.