Slik er reglene for snøskuterkjøring i Sverige

I vinterferien tar flere tusen nordmenn turen til Sverige for å kjøre snøskuter. Ikke alle er klar over hvilke regler som gjelder.

IKKE FRITT FRAM Selv om Sverige har et mangfoldig tilbud til snøskuterfolket, er det ikke fritt fram for å kjøre der du vil. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er milevis med skuterleder i nabolandet, men mest populært er nok frikjøring i terrenget, noe som ikke er mulig i Norge.

Men selv om mulighetene er mange, er det heller ikke i Sverige fritt fram å kjøre der du selv vil.

Det svenske snøskuterrådet har derfor samlet de viktigste reglene for å gjøre kjøringa lovlig og så sikker som mulig.

– Viktig å kjenne reglene

– Vi ønsker alle norske snøskuterkjørere velkommen til oss. Sverige har mange spennende muligheter for snøskuterkjøring, men også ømtålig natur og ville dyr som trenger beskyttelse. Derfor er det viktig at besøkende kjenner til regelverket, sier Per-Olov Wikberg i snøskuterrådet.

Wikberg er klar over at frikjøring er veldig populært når nordmenn tar med skuteren over grensa, men det er ikke fritt fram.

– I såkalte reguleringsområder for snøskutertrafikk er det i utgangspunktet ikke tillatt å kjøre, forteller Wikberg som også oppfordrer førerne til å ta forholdsregler hvis de skal inn i potensielt rasfarlige områder.


Her er reglene for snøskuterkjøring i Sverige:

1. Har du lov å kjøre snøskuter i Norge, kan du også kjøre i Sverige.

2. Høyeste tillatte hastighet er 70 km/t. Noen steder er fartsgrensa lavere.

3. Promillegrensa er den samme som for bil, 0,2 promille.

4. Hjelm er påbudt både for fører og passasjer.

5. I reguleringsområder for snøskuter er kjøring forbudt eller bare tillatt i merkede løyper. Det finnes ikke noe allment forbud mot å kjøre på løypene i fjellet, men det kan forekomme lokale bestemmelser som forbyr kjøring. Nasjonalparker og reservater har tilgjengelig informasjon om dette.

Her finner du informasjon om reguleringsområder.

6. Snøskuterkjøring inngår ikke den svenske allemannsretten, så retten til å kjøre på privat grunn er ikke selvsagt. I felt med nyplanting og ungskog og der det er risiko for å skade vegetasjon, er kjøring ikke tillatt. Heller ikke der trærne stikker mindre enn to meter opp fra snøen. Det er kun tillatt å kjøre over dyrka mark dersom det ikke er fare for å skade underlaget.

Spørsmål/svar om snøskuterkjøring i Sverige

Oversikt over snøskredfare i Sverige