Får kjøpe tilleggsjord

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Utvalget for drift og utvikling i Nærøy kommune har sagt ja til at Geir Tore Juul gis konsesjon for kjøp av en eiendom på 737 dekar ved Ramstad.

Eiendommen består av 94 dekar dyrka jord, 52 dekar beitemark, 90 dekar produktiv som og resten uproduktiv skog og annet areal.

 Formålet med kjøpet er tilleggsjord til egen eiendom. Det gir en sammenhengende eiendom, noe som vil gi ei god driftsmessig løsning. Avtalt pris er 500.000 kroner.