Klart for utbygginga av Fv 17 og Fv 720

Første spadetak 1. mars

Ventetida er over for gjengen som skal stå for Fv 17-prosjektet. 1. mars starter de opp maskinene.

KLARTIL START Jo Bernt Brønstad (til venstre) skal lede prosjektet sammen med sine medarbeidere . Bak fra venstre: byggeleder Bjørn Erik Andersson , kontrollingeniør Per Gevik, KHMS-rådgiver Hogne Heir, prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad, kontrollingeniør Jørgen Langeland, prosjektøkonom Sissel Fiksdal, ingeniørgeolog Vegard Utstøl Jakobsen og geotekniker Emil Cederström.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS:  – Det er godt å være i gang, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Prosjektorganisasjonen som skal bygge Fv 17 og Fv 720 Dyrstad-Sprova-Malm har vært klar til å starte bygging lenge. Etter at bompengeproposisjonen ble behandlet i regjeringa denne måneden, ble klarsignalet til å starte bygging gitt. Nå kommer det til å gå slag i slag fremover.

Anleggskontor på Asphaugen
I neste uke flytter prosjektorganisasjonen inn på anleggskontoret som ligger på Asphaugen.

- Vi er veldig fornøyd med å være i gang. 1. mars tar vi første spadetak. Da starter vi å bygge anleggsveger og atkomstveger til det som skal bli landfestene på Beitstadsundbrua. Vi vil jobbe både sør og nord for sundet, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad. I tillegg skal det bygges forbindelse mellom Tjuin industriområde i Malm, og den kommende vegen til Strømnes.


Anleggsstart i løpet av 2017

Finansiering på plass for Fv 17-prosjektet

Fv 17-prosjektet skal finansieres basert på en lik fordeling mellom bompenger og fylkets midler.

 

I underkant av tre års byggetid
Prosjektet Fv. 17 og Fv 720 Dyrstad-Sprova-Malm er det største vegprosjektet i Nord-Trøndelag noensinne. Det vil knytte Innherred tettere sammen med Namdalsregionen og Fosenregionen.

Et prosjekt av en slik størrelse genererer stor interesse i markedet, noe konkurransen om den forberedende kontrakten bekreftet. Det er Odd Einar Kne AS som tar det første spadetaket.

- Når vi starter å bygge, går det raskt fremover. Vi har tenkt å jobbe knallhardt for å holde tidsfristen på prosjektet, selv om startskuddet kom senere enn vi hadde håpet på, sier Jo Bernt Brønstad.

Hele prosjektet skal være ferdig bygd ved utgangen av 2019. Knappe tre års byggetid krever systematisk arbeid og god progresjon.

- Tre år går raskt. Det er ikke lenge til at trafikantene kan kjøre på en ny, moderne og trafikksikker veg. På nyvegen blir det fartsgrense på 80 km/t hele vegen. I dag varierer fartsgrensen mellom 40 km/t og 80 km/t, sier Brønstad.


Frp-ere jobber aktivt mot Fylkesveg 17-prosjekt

– Betaler ikke for lokalveg i Steinkjer

Nord-Trøndelag Frp tar Fylkesveg 17 til partiets stortingsgruppe og jobber for at prosjektet havner i skrivebordsskuffen for godt.

 

Slik blir fremdriften
1. mars tar vi første spadetak på de forberedende arbeidene. Disse skal være ferdige på sensommeren i år. Allerede høsten 2017 starter vi å bygge 5,4 km ny Fv 17 mellom Strømnes og Sprova. På denne strekningen er det to tunneler.

Til høsten starter vi også byggingen av landkarene på den 580 meter lange brua som skal gå over Beitstadsundet. Byggetida på brua er to år.I januar 2018 starter vi bygging av 5,8 km ny Fv 720 fra Strømnes til Malm. To måneder etter, i mars 2018, bygger vi ny Fv 17 mellom Østvik og Beitstadsundbrua og gjør tiltak på Fv. 17 mellom Dyrstad og Østvik.

Ved utgangen av 2019 kan trafikantene kjøre på nyvegen.


Departementet ikke ferdig med bompengesøknad for Fylkesveg 17

Frykter at prosjektet kan bli skrinlagt

– Jeg frykter at Fremskrittspartiet i regjering er i ferd med å torpedere hele Fv 17-prosjektet vårt, sier fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp).

 

Dette skal bygges
- 14,5 km ny veg
- Ny bru på 580 meter
- Åtte mindre bruer
- To tunneler på 1000 og 600 meter
- Vegen mellom Østvik og Strømnes blir 10 meter bred
- Resten av vegen blir 7,5 meter bred
- Det blir masseflytting og planering av store områder