Lav debutalder en utfordring

NAMDALSAVISA

LIERNE: Kommunestyret i Lierne har vedtatt å søke Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging om et tilskudd på 250.000 kroner til lokalt rus-, kriminalitet- og rusforebyggende arbeid.

I Lierne er det små problemer knyttet til kriminalitet og vold, men det er ei utfordring av debutalderen for alkoholbruk er for lav.

Tilskuddet vil benyttes til å opprette ei delstilling som SLT-koordinator hvor kommunen skal bidra med en egenandel på 130.000 kroner.