Prosjektet ny Rørvik kirke nærmer seg ny sluttbehandling

Åpner for alle livssyn

De mange trossamfunn i Vikna får trolig sitt ønske om livssynsåpent rom i nye Rørvik kirke oppfylt. Men hvor mye ramma på 36 millioner kroner sprekker, er det ingen som vil si noe om ennå.

SIGNALBYGG: Partene holder fast på forslaget om Fugl Fønix, et monumentalbygg i kystbyen, mener byggekomiteens leder. 

Jeg har faktisk tro på at vi skal ha ny kirke på plass til julefeiringa i 2018.

Amund Hellesø, ordfører i Vikna
NAMDALSAVISA

Rørvik: At den opprinnelige ramma på 36 millioner kroner trolig ikke holder, erkjenner byggekomiteens leder, viknaordfører Amund Hellesø. I løpet av de to årene siden prisene ble innhentet, har det vært ei betydelig prisøking. Prisene er nå justert opp til 2017-nivå, og bare dette betyr at ramma ganske sikkert må økes. Det forrige prosjektet, som ble nedstemt, kostet 52 millioner kroner.