Brukte 11 måneder på skuterklage – full frifinnelse av Lierne

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Vi brukte én uke på å behandle klagen. Fylkesmannen brukte elleve måneder på samme klagen. Men det er betryggende å få medhold på alle punkter etter at juristene hos Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gått gjennom vedtakene våre i nesten ett år, sier rådmann Karl Audun Fagerli.

Dermed er det klart at det ikke blir endringer i snøskuterløypene i Lierne.

Det var Jämtlands län som klaget på løypene i fjor høst. Blant annet ble det klaget på manglende dialog med svenske myndigheter, grunneiere og reindriftsnæringa. Det ble også klaget på dårlig saksbehandling og ulike regler i de to landene. Alt ble altså avvist.