Får støtte til å lære ansatte bedre norsk

695 bedrifter over hele landet har fått støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk. I vårt distrikt gjelder dette fire bedrifter - samt flere kommuner.

får støtte Nils Williksen As er en av bedriftene i vårt distrikt som får støtte fra regjeringa.  Foto: Arkivfoto

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Regjeringa har gjennom Kompetansepluss arbeid fordelt totalt 180 millioner for 2017.

– For å takle omstillingene er vi helt avhengige av at folk kan utvikle seg samtidig som de er i jobb. Derfor er det gledelig at så mange arbeidsgivere får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler for å gi de ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. De siste to årene har Kompetansepluss også omfattet midler til norskopplæring, og 237 av søknadene som ble innvilget for 2017 var om midler til opplæring i norsk.

− Behovet for norskopplæring i arbeidslivet er stort. Kompetansepluss bidrar til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøffere arbeidsmarked, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Her er en oversikt over virksomheter og kommuner som har fått støtte i vårt distrikt:

Hjelde Maskinservice As

Bindal Kommune

Emilsen Fisk As

Røyrvik Kommune

Snåsa Kommune

Namdalseid Kommune

Flatanger Kommune

Lierne Kommune

Høylandet Kommune

Leka Kommune

Overhalla Kommune

Nils Williksen As

Snåsa Kommune

Vikna Kommune

Nærøy Kommune

Viplast As


Totalt er det tildelt 7.058.680 kroner til tiltak i Nord-Trøndelag.