Får 1 milliard i «bonus»

– Skaper et kraftsenter

Den nye kommunen i Ytre Namdal blir Norges aller største oppdrettskommune og vil flytte tyngdepunktet i nye Trøndelag nordover, mener Høyre og Venstre.

Optimister Elin Agdestein (H) og André Skjelstad mener at en samlet kommune i Ytre Namdal skaper et tyngdepunkt helt nord i Trøndelag. Bildet er fra valgkampen i 2013. 

Tenk hva Norges største oppdrettskommune kan ha av gjennomslagskraft når Stortinget nå gir Ytre Namdal muligheten til å snakke med én stemme.

André Skjelstad
NAMDALSAVISA

OSLO: – Den nye kommunen vil bli en av de mest spennende regionene. Ikke bare i Trøndelag. Som Norges største oppdrettskommune, blir den en av de mest spennende i landet, sier stortingsrepresentant André Skjelstad (V).

Han har de siste ukene forhandlet natt og dag med kolleger i Frp, Høyre og KrF om det nye kommunekartet – og får av mange æren – eller skylda – for at Bindal, Leka, Vikna og Nærøy blir én kommune fra 2020.

Fødselshjelp

Han forklarer at den viktigste årsaken til at Bindal og Leka blir slått sammen med naboene i sør, er å sikre innbyggerne gode nok og forsvarlige kommunale tjenester.


 

Og for at det skulle skje, måtte Stortinget yte en form for fødselshjelp.

– For å få det til, trengtes det noe myndighetsutøvelse, forklarer venstrepolitikeren som samtidig trekker fram at et samlet Ytre Namdal kan få en helt unik posisjon framover.

Én, ikke fire, stemmer

– Dette handler også om å bygge kompetanse i regionen. Særlig innenfor oppdrett. Kommunereformen er en demokratireform. På samme måter som å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, handler dette om å skape kraftige kommuner i hele landet, sier Skjelstad.

– Og tenk hva Norges største oppdrettskommune kan ha av gjennomslagskraft når Stortinget nå gir Ytre Namdal muligheten til å snakke med én stemme. I stedet for fire, legger han til.

Gjennomslagskraft

Også stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) trekker fram mulighetene Ytre Namdal nå får.

– Etter at sammenslåinga mellom Vikna og Nærøy strandet, har jeg fått mange bekymringsfulle tilbakemeldinger fra næringsliv i begge kommuner. De synes det er slitsomt å forholde seg til to kommunestyrer, reguleringsplaner også videre. Nå får næringslivet i hele regionen én kommune å forholde seg til, sier høyrepolitikeren som i likhet med Skjelstad sier det vil ligge enorm kraft i den nye kommunen.


Folket på Gutvik gråter ikke over ny storkommune i Ytre Namdal

– Et stebarn, uansett

– Jeg holder på å bli en gammel, grinete gubbe. Jeg skiter en lang marsj i om vi tilhører Leka, Nærøy eller Vikna.

 

– Tenk deg når Norges største oppdrettskommune krever fortgang i bygginga av laksevegen. Det skal mye til for at politikerne i det nye Trøndelag og på Stortinget klarer å stå imot sånne krav, sier Agdestein og viser til de enorme vegprosjektene Hitra og Frøya kommuner har klart å få til i Sør-Trøndelag.

Både Skjelstad og Agdestein understreker også at dette handler om å legge til rette for samfunnsutvikling de neste femti åra. Ikke om hva som er den beste løsninga i dag.


Raser mot regjeringas tvangssammenslåing

Ordfører: – Slag i trynet

– Dette er et dolkestøt. Leka blir ofret i tvangssammenslåinga, mener ordfører Per Helge Johansen.

 

– Da blir det litt merkelig å høre på Senterpartiet. Deres svar er at framtidas utfordringer løses best med en kommuneorganisering som ble laget på 1960-tallet, sier Agdestein.

Men her og nå får de fire kommunene i det minste en liten slump penger for å sette i gang med arbeidet som nok ikke er like lystbetont for alle.

«Bonus» på 1 mrd.

Ifølge Agdestein får den nye kommune de neste 20 åra drøyt 50 millioner kroner mer per år enn en kommune på tilsvarende størrelse. Det er litt over én milliard kroner i merinntekt i perioden.

– Den nye kommunen beholder inntektene som om de fortsatt var fire kommuner. Hvis de er kjappe med å omstille og redusere kostnader, har de disse midlene til disposisjon til investering, betale gjeld eller annet, sier Agdestein.


Aftenposten: Leka, Nærøy, Bindal og Vikna blir slått sammen til én kommune

Regjeringa godtar ikke at de fire kommunene i Ytre Namdal skal stå alene, og slår dem sammen til én kommune.