Når fire kommuner blir til en

11.500 ytternamdalinger

Sammenslåing av Nærøy, Vikna, Leka og Bindal vil gi en kommune med 11.500 innbyggere og blir den sjette største i nåværende Nord-Trøndelag.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: 1. september 2016 hadde Nærøy 5.110 innbyggere, Vikna 4.424, Bindal 1.479 og Leka 583.