Bindaling: «Eg e nordlending, dermed basta!»

TEGNING: KNUT HØIHJELLE 

NAMDALSAVISA

For egen regning

Lars Mørkved, nyhetsredaktør


Det buldrer i det mektige Heilhornets rike. Noen har fått det for seg at bindalingene skal bli trøndere. Hvordan hadde du selv reagert hvis du gikk til sengs en kveld for så å våkne neste dag som møring?

Du hadde nok strittet imot og forbannet alt som heter politikere og statsråder, som tror at det er mulig å skifte identitet bare ved å foreta en politisk beslutning. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har sammen med sine parhester fra Venstre, KrF og Frp bestemt at det nye Trøndelag skal være fritt før møringer.

Det nye Trøndelag skal derimot få en del av Nordland. Bindal kommune skal tvangssammenslås med Nærøy, Leka og Vikna – og de får ny fylkeshovedstad i Trondheim.

Det kan da ikke verre så ille? Bindalingene har tette bånd til Namdalen fra før av. Sykehuset deres ligger i Namsos, og som namdalingene, er de opptatt av at sykehuset skal bestå og kunne gi gode tjenester i all framtid.


– Har diskutert opp og ned

Hver morgen før klokka ti samler denne gjengen seg for en prat og en kopp kaffe på Leia. Kommunesammenslåinga har de diskutert seg ferdige med for lenge siden.

 

Helse er trygghet. Politi- og brannmannskap er et annet grunnelement som må være på plass for skape trygghet i et lokalsamfunn. På det området samarbeider Bindal med Trøndelag – det har fungert og fungerer fortsatt.

Bindalingene kvitter seg med avfallet sitt gjennom Midtre Namdal Avfallsselskap, og de benytter seg av Namdal rehabilitering på Høylandet om helsa skulle slå feil. Det har de gode erfaringer med.

Som ikke det er nok, har bindalingene tette bånd til namdalingene gjennom frivillige organisasjoner og innen idretten.

De er jo nesten namdalinger og trøndere på en gang. Dessuten har det med jevne mellomrom fra enkelte borgerlige politikere i kommunen blitt foreslått at Bindal må søke seg til Ytre Namdal og Nord-Trøndelag. Altså bryte båndene til Nordland.

En skulle kanskje tro da at bindalingene var modne for å bli trøndere selv om gjennom to enstemmige kommunestyrevedtak ville ha et samarbeid med kommunene nord for dem om de ikke fikk bestå som egen kommune.


Får 1 milliard i «bonus»

– Skaper et kraftsenter

Den nye kommunen i Ytre Namdal blir Norges aller største oppdrettskommune og vil flytte tyngdepunktet i nye Trøndelag nordover, mener Høyre og Venstre.

 

Sammen med vår tegner Knut Høihjelle dro vi til Terråk. For å hilse på trønderne, som ikke har det en kan kalle ei utpreget trønderdialekt.

Vi kjører ned den småglatt, bratte og krevende Trolldalen. Der begynner en å se konturene av det en forbinder med Nordland. De ville, stupbratte og flotte fjellformasjonene.

Vi fortsetter ferden mot kommunesenteret Terråk. Vi passerer Fallbekkvatnet og inngangspartiet til Terråkmarka. Er det noe de har i Bindal, så er det natur, skog, fjell, vatn, fjorder og kyst.

Et eldorado for dem som er opptatt av friluftsliv. De er det mange av.

Vi passerer Stillelva hvor mange har fått kjenne på lykkefølelsen av å dra i land en laks. På den andre siden av vegen ligger samfunnshuset Toppen hvor andre former for lykke har utspilt seg opp gjennom årene.

Vi skal til den relativt nye Coop-butikken, som ligger ved den gamle brygga på Terråk. For å komme dit passerer vi de slitte bygningene av det som en gang var hjørnesteinsbedriften Bindalsbruket. Et steinkast unna ligger bygningene til Plathe-familien – de som gjennom fem generasjoner var, og fortsatt er, sterkt delaktig i å bygge opp Terråk til et livskraftig samfunn.

Snart borte Bindal kommune blir snart slukt av Trøndelag og skal inngå i en storkommune sammen med Leka, Nærøy og Vikna.  Foto: Lars Mørkved

 

De fleste kjenner til historien til Bindalsbruket. I 2013 var det helt slutt for den tradisjonsrike bedriften gjennom mange tiår. Den rike kommunen havnet med ett i problemer. Folk ble arbeidsløs og det begynte å bli tomt i husene.

Etter solid jobbing fra administrasjon og det politiske miljøet og nødvendig drahjelp fra Nordland fylkeskommune, fikk Bindal status som omstillingskommune. I løpet av 2015 til 2020 skal de motta 24 millioner kroner i omstillingsmidler.

De er på rett kjøl igjen. De har sakene sine på stell. Jo, visst er det friske politiske diskusjoner og frontene kan være steile – de er et frittalende folkeferd. De er ikke akkurat traust, som oss trøndere. Det er fortsatt noen spenninger mellom Indre- og Ytre Bindal, men samtidig trekker de lasset sammen.


 

Det har blitt skapt nye arbeidsplasser knyttet til blant annet oppdrettsnæringa, og nye arbeidsplasser vil komme i løpet av året. Det jobbes målrettet innen Bindal Utvikling i samarbeid med andre aktører. De har flere spennende prosjekter på gang både på land og havs. Innen landbruket er det optimisme – på Holm bygges det to nye fjøs.

På butikken er det klar tale fra alle vi møter: «Vi er nordlendinger, og la oss få være det.»

Budskapet kunne ikke være klarere, og de er også enig om følgende: «Det er godt å bo i Bindal, ingen har overbevist oss om at vi får det bedre i en storkommune.»

– Så er de altså ikke modne for å bli trøndere likevel?

– At de tør! I et valgår.


Når fire kommuner blir til en

11.500 ytternamdalinger

Sammenslåing av Nærøy, Vikna, Leka og Bindal vil gi en kommune med 11.500 innbyggere og blir den sjette største i nåværende Nord-Trøndelag.

 

Ordfører Britt Helstad (Ap) har ennå ikke kommet seg helt over at regjeringa vil tvinge dem inn en storkommune med Leka, Nærøy og Rørvik.

For mens Sanner har pålagt kommunene å involvere innbyggerne i prosessene rundt kommunereformen, har regjeringa ikke involvert kommune i hva de har tenkt å foreta seg.

– Robust er ordet de har brukt. Jeg vet at vi er robust – vi kan stå på egne bein, vi har rustet oss for framtida, slår ordføreren fast.

Det er ikke vanskelig å forstå hva hun mener. Det er krevende å skape nye arbeidsplasser, men de har klart det. Det er blitt lys i husene igjen, faktisk er det mangel på boliger. De har rustet seg for eldrebølgen som vil komme, og de er en foregangskommune ved å hente heim pasienter som blir utskrevet fra Sykehuset Namsos. Ingen bindalinger tar opp plasser på sykehuset for andre.

Ordføreren er sikker på at sammenslåinga bunner i debatten om hvor folket på Austra skal tilhøre. Hun kan få rett i det. Jo, det høres merkelig ut for utenforstående, og spesielt rikspolitikere, at på Austra fordeler innbyggerne seg på tre kommuner og to fylker.

Har du møtt noen fra Austra som har lidd av den grunn?

Det finnes sikkert bindalinger som gleder seg over at de blir en del av Trøndelag. Det må en respektere, men kanskje vil de miste noe som de har i dag. Nærheten og tryggheten. Britt Helstad gir oss et bilde på det.


 

– Vi hadde nettopp et kabelbrudd hvor vi var uten kontakt med omverden. Hva skjedde da? Jo, vi tok vare på hverandre. Syke folk kom til legekontoret. De fikk hjelp og legene dro rundt på sykebesøk hos de dem visste var syk. Ville noe slikt ha skjedd i en storkommune? Jeg tviler, sier hun.

Hun og mange er spent og urolig på framtida. Hva vil skje med omstillingsmidlene fra Nordland fylkeskommune? De fikk en forsmak på samarbeidsklimaet mellom vikna- og nærøyværinger da de en periode var med i forhandlingene om en eventuell kommunesammenslåing. Det knirket. Vil det gode helsetilbudet bestå? Må bindalingene begynne å pendle – det er de ikke vant til. Hva med næringsutvikling? Vil det bli konsentrert rundt det maritime miljøet i Vikna og Nærøy? Vil noen av de 1.000 nye arbeidsplassene som skal skapes tilfalle «lille store Bindal»?

Rikspolitikerne har talt. De skal tvinge folk inn i en ny hverdag. En ting får de ikke forandret. Dama utenfor Coop-en:

«Eg e nordlending, dermed basta.»