NA mener:

I Leka og Bindal er ikke folkets mening hørt

«Bindal skal inn i det nye Trøndelag.»

NAMDALSAVISA

Det er flertall på Stortinget for å slå sammen de tre kommunene i Ytre Namdal og Bindal til en ny storkommune. Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil at de fire kommunene skal bli slått sammen med tvang.

Det er et overraskende utfall, all den tid Bindal ligger i et annet fylke, og Leka tidlig i prosessen nærmest fikk lovnad om å kunne stå alene med sin status som øykommune. Nå skal Bindal inn i det nye Trøndelag og fylkene i Nord-Norge skal bli to i stedet for tre.

Tvangssammenslåing av Vikna og Nærøy hadde ikke vært like oppsiktsvekkende. Folkeavstemninga der var i realiteten om hvor kommunesenteret skulle ligge, ikke selve spørsmålet om å slå seg sammen. Når de to typisk nok ender med å krangle om dette, til tross for at politikerne var enige om fordelene ved å slå seg sammen, kan det være greit at noen utenfra tar ei overordna beslutning. Nå blir spørsmålet om også plasseringa av kommunesenter må avgjøres utenfra. Hvis Bindal og Leka skal med i en felles kommune, trekker det i retning av Kolvereid som administrasjonssenter, ifølge konsulentrapporten som ble utarbeidet før folkeavstemninga. At ordførerne i Vikna og Nærøy varsler kamp om dette, vitner ikke om noen særlig konstruktiv tilnærming. Det som tross alt har vært en prosess der kommunene har kommet nærmere hverandre, kan rives i filler i en slik strid.


Aftenposten: Leka, Nærøy, Bindal og Vikna blir slått sammen til én kommune

Regjeringa godtar ikke at de fire kommunene i Ytre Namdal skal stå alene, og slår dem sammen til én kommune.

Slanker antall kommuner

Samarbeidspartiene er nå enige om å slanke antall kommuner fra dagens 428 til 358 kommuner, bekrefter leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp).

Raser mot regjeringas tvangssammenslåing

Ordfører: – Slag i trynet

– Dette er et dolkestøt. Leka blir ofret i tvangssammenslåinga, mener ordfører Per Helge Johansen.


Det er grunn til å minne om at folkeavstemningene om kommunereform hele tida har vært rådgivende. I Leka og Bindal er ikke folkets mening hørt, og ingen har stemt over den nye kommunen som nå blir skissert. Det at det har vært en prosess i Vikna og Nærøy som har engasjert mange, både politikere og innbyggere, er slett ikke bortkastet. Vi trenger folkevalgte politikere som er i stand til å ta også upopulære avgjørelser, basert på en bred og opplyst debatt. Folkeavstemninga i Vikna og Nærøy ga ikke et entydig svar på det grunnleggende spørsmålet om
kommunesammenslåing. Det demokratiske problemet er ikke at folkevalgte politikere tar en avgjørelse, men at Leka og Bindal ikke har deltatt i en prosess som uansett til sist skal avgjøres i Stortinget.Er du for eller mot kommunesammenslåing?

Bli med på debatten her

Hva mener du om regjeringens behandling av kommunereformen? Bli med i debatten og skriv din mening i kommentarfeltet nedenfor.