Ingen overraskelse

  Foto: Kartverket

NAMDALSAVISA

For egen regning
Eivind Kvam, nyhetsleder

At regjeringspartiene Høyre og Frp, med støtte fra Venstre, har bestemt seg for å bruke tvang for å slå sammen kommuner, bør ikke komme som noen overraskelse.

Ser vi på vurderinger som har vært gjort det siste halve året knyttet til Nærøy, Vikna, Leka – og til dels Bindal – finner vi flere utsagn og formuleringer som flertallet i Stortingets kommunal- og moderniseringskomite begjærlig har grepet fatt i.

I si anbefaling vedrørende Kommunereformen som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sendte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. september i fjor, fredes på ingen måte kommunene i Ytre Namdal.


Får 1 milliard i «bonus»

– Skaper et kraftsenter

Den nye kommunen i Ytre Namdal blir Norges aller største oppdrettskommune og vil flytte tyngdepunktet i nye Trøndelag nordover, mener Høyre og Venstre.

 

Der kan vi blant annet lese at: «Det er utviklingstrekk i samhandlingen mellom kommunene i fylket som på lengre sikt kan gi følgende kommunestruktur: Nærøy, Vikna og Leka, eventuelt med hele eller deler av Bindal».

Videre står det i Fylkesmannens vurderinger: «For Leka er den mest nærliggende løsningen at kommunen blir en del av Nærøy kommune eller en del av en ny kommune for hele Ytre Namdal».

Anbefaler storkommune

Dette synet forsterkes ytterligere av følgende avsnitt:

«Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener at en større kommune bestående av Leka, Nærøy, Vikna og hele eller deler av Bindal langt på veg vil oppfylle Kommunereformens målsetting. Fylkesmannen er av den oppfatning at dagens fylkesgrense ikke er optimal, slik også innbyggerhøringer bekrefter. Fylkesmannen anbefaler derfor departementet å utrede nærmere fylkesgrense i dette området».

En tydeligere invitt til å vurdere kommunestrukturen i Ytre Namdal og Bindals fylkestilhørighet, kunne knapt gis.

Skjelstads fanesak

Arbeidet med kommunereform og regioninndeling har vært Andre Skjelstads store fanesak i mange år. Med fortid som leder i Nord-Trøndelag Venstre har han hatt god lokalkunnskap, noe han har tatt med seg inn i diskusjonene i Stortingets kommunal- og moderniseringskomite.

I november møtte Skjelstad Venstre-politikere og ordførere i Ytre Namdal, og da kom han med følgende oppsummering i NA etter møtene:

– Vikna. Nærøy og Leka er blant de tvilstilfellene som Stortinget vil vurdere spesielt før det tas en avgjørelse.


Raser mot regjeringas tvangssammenslåing

Ordfører: – Slag i trynet

– Dette er et dolkestøt. Leka blir ofret i tvangssammenslåinga, mener ordfører Per Helge Johansen.

 

I et politisk språk var dette ei klar og tydelig formulering om hva som var i vente.

Lekas ordfører Per Helge Johansen så åpenbart signalet. I januar fikk han kommune- styret med på å bevilge 50.000 kroner for å bestille ei konsekvensutredning av tvangssammenslåing.

At Leka-ordføreren deretter reagerer med overraskelse og mener at han «ble tatt på senga» da det ble kjent at nettopp ei tvangssammenslåing er tilfelle, framstår derfor som høyst merkverdig.

Kan ikke vente

Om de vil det eller ikke, må lokalpolitikerne i Ytre Namdal og Bindal starte arbeidet med kommunesammenslåing. Det vil ikke være akseptabelt å vente til etter høstens valg i håp om at flertallet i det nye Stortinget skal oppheve vedtaket om å slå sammen kommuner mot sin vilje.

Sammenliknet med prosessen knyttet til etableringa av «nye» Namsos, vil arbeidet med å skape «Ytre Namdal kommune», bli langt tyngre. For det første har «namsosingene» allerede jobbet med kommunesamarbeidet i nøyaktig ett år. I tillegg har det skjedd i ei ånd preget av enighet og tillit til hverandre.


Slanker antall kommuner

Samarbeidspartiene er nå enige om å slanke antall kommuner fra dagens 428 til 358 kommuner, bekrefter leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp).

 

Ingenting av dette er på plass når de freske lokalpolitikerne i Nærøy, Vikna, Leka og Bindal starter på sitt arbeid i løpet av våren.