Jubler over sammenslåinga

– Større kommune gir bedre vilkår, sier Roald Dolmen. Han mener regjeringa må bestemme seg for kommunesenter i samme slengen.

Hoppende glad – En bra dag, kommenterer Roald Dolmen når han møter NA for å snakke om kommunesammenslåing. At Vikna, Nærøy, Leka og Bindal nå blir tvangssammenslått tror han kommer til å være positivt for alle parter.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Jeg ble overrasket over at det skjedde så fort, men jeg synes det er veldig artig, sier Roald Dolmen i Midt-Norsk Havbruk.