Dømt for trygdesvindel

Han ble dømt for trygdesvindel, 56-åringen fra Nærøy, men slapp fengselsstraff.

FÅR ERSTATNING: Nav får erstatning etter et grovt trygdemisbruk, men ikke så mye som de mente var berettiget. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Utgangspunktet for rettssaken som ble ført for Namdal tingrett 8. februar var temmelig graverende forhold.

56-åringen var nemlig anklaget for grovt trygdebedrageri. Tiltalen beskrev at tiltalte urettmessig hadde tilegnet seg nesten 550.000 kroner fra Nav.

I retten erkjente 56-åringen grovt uaktsomt trygdebedrageri for deler av tiltalebeslutninga som beskriver en periode fra januar 2009 til 31. desember 2012 der mannen har mottatt attføringspenger og arbeidsavklaringspenger fra Nav. Problemet er at han ikke har oppgitt nøyaktig antall timer han faktisk var i arbeid, slik at han fikk utbetalt altfor store summer.

Men under rettens gang har det blitt foretatt justeringer i forhold til det som var utgangspunkt for saken. Der Nav har funnet at totalt antall arbeidstimer var på 5.335, har retten kommet til at underrapporterte arbeidstimer mer riktig er på 4.019.

Retten har også skjønnsmessig fastsatt at mannen har fått utbetalt 325.000 kroner for mye.

Retten har funnet det fullt ut bevist at 56-åringen opptrådte svært klanderverdig da han ikke undersøkte om meldekortene ble riktig fylt ut, selv om inntekta hans steg betraktelig da han gikk på arbeidsavklaringspenger fra Nav.

Retten peker på at allmennpreventive hensyn krever en følbar reaksjon ved misbruk av stønad fra Nav. Allikevel har retten valgt å gå bort fra aktors ønske om en ubetinget fengselsstraff på 120 dager. Retten peker på den lange tida det har tatt fra saken ble avdekket, undersøkt, anmeldt og etterforsket til rettssaken ble satt, en periode på nesten fire år. På grunn av dette har retten funnet at fengselsstraffen i sin helhet gjøres betinget og derfor har tingretten også redusert erstatningssummen. Dommen lyder dermed som følger: 75 dagers betinget fengsel og 140.000 kroner i erstatning.