Betinget fengselsstraff for diskriminerende eller hatefulle ytringer

Dømt og bøtelagt

Aktor ba om ubetinget fengsel for 49-åringen fra Namsos som kalte somalieren Jamal Yasin Hassan for en «jævla apekatt». Det var for strengt, mente Namdal tingrett.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tingretten med sorenskriver Lisa Elin Rosendal Bech i spissen har i stedet dømt den 49 år gamle namsosingen til 20 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Han er idømt en bot på 10.000 kroner og ilagt saksomkostninger på 3.000 kroner.

Ikke de groveste uttalelsene

Dommen er langt mildere enn det aktor Jannicke Evjen Olsen ba om. Hun mente en passende straff for hendelsen var 18 dagers ubetinget fengsel.

I dommen imøtegås dette av sorenskriver og de to meddommerne. De peker på at ja, det skal reageres strengt mot ytringer av den karakter namsosingen kom med, men det påpekes at uttalelsene hans ikke var av den mest grove karakter. Derfor vil ubetinget fengsel være en for streng reaksjon, oppsummerer Bech.

Kom helt opp i ansiktet

Det var 17. desember 2015 at tildragelsen fant sted utenfor Namsos storsenter. Jamal Yasin Hassan sto på utsida og snakket høyt i telefonen med sin syke mor da 49-åringen kom. Namsosingen, som var synlig beruset, ble tydelig provosert av telefonsamtalen, for han gikk helt opp i ansiktet på Hassan og stirret ham rett i øynene. Deretter gikk han inn på storsenteret.

To kvinner bivånet opptrinnet. Da 49-åringen kom ut igjen, gjentok hendelsen seg, Han gikk på nytt helt opp i ansiktet på somalieren. Denne gangen blandet kvinnen seg inn, og spurte hva som var problemet. Det var på tiltale fra henne at namsosingen kom med ukvemsordene, kalte somalieren for en «jævla apekatt», sa han hatet somaliere og lovet Hassan «bank».

Handlet med forsett

Retten har funnet det bevist at 49-åringens ytringer og aggressive atferd utelukkende var rettet mot Jamal Yasin Hassan, og at karakteristikkene var meget nedsettende. I skjerpende retning er det lagt vekt på at ytringene kom fullstendig uprovosert. Retten mener at det også er skjerpende at 49-åringen var meget sint og aggressiv, og at hendelsen derfor var en skremmende opplevelse for somalieren.

I formildende retning har retten lagt vekt på at saken har blitt relativt gammel uten at 49-åringen kan lastes for det.