Fylkesmannen avventer oppdrag

Fylkesmann Inge Ryan og hans medarbeidere avventer at Stortinget kommer med et oppdrag før de engasjerer seg i arbeidet med kommunesammenslåing i Ytre Namdal.

AVVENTER Kommunaldirektør Hans Brattås (til venstre) og fylkesmann Inge Ryan avventer instruks fra departementet før de engasjerer seg i kommunesammenslåinga i Ytre Namdal.  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fylkesmannen har i dag ingen rolle i saken. Det er først når Stortinget har behandlet og vedtatt kommunereformen, at det blir avklart om vi får en rolle. Etter planen skal proposisjonen behandles i juni, sier kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Verken Brattås eller fylkesmann Inge Ryan ønsker å si noe om det som nå foregår omkring tvangssammenslåing av kommuner.

– Det er en politisk debatt som vi ikke er involvert i. Vi leverte vår vurdering av kommunereformarbeidet i Nord-Trøndelag i september i fjor. Vår konklusjon var basert på frivillighet. Det som skjer nå, har vi ingen kommentar til, sier Inge Ryan.

Om Fylkesmannen får i oppdrag å følge opp prosessen med sammenslåing av de fire kommunene, vi det bli en intensiv periode.

– Tidsløpet er lagt. Da blir det to og et halvt år til kommunene blir slått sammen. Vi kan ikke forholde oss til politiske signaler om at vedtak vil bli omgjort, sier Hans Brattås.