Gammel og grå

Den glupske gråmåka kan bli en svært gammel fugl. Under ringmerking er det registrert fugler som nærmer seg 30 år. Men de vi ser ved kysten nå om vinteren er sannsynligvis ikke norske statsborgere.

Tegning: Knut Høihjelle 

NAMDALSAVISA

Nesten hele den norske bestanden trekker nemlig sørover om høsten. Ikke så langt riktig nok, men de trives bedre langs kysten fra Danmark til Frankrike i de kalde månedene.