Befolkningsstatistikken er klar

Leka vokser mest

Leka kommune har hatt størst befolkningsvekst i Nord-Trøndelag det siste året.

STØRST VEKST Leka kommune har størst befolkningsvekst i fylket.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LEKA: Det viser fersk befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

1. januar 2016 bodde det 562 i Leka kommune. Ett år senere hadde antallet vokst til 584. Det gir en prosentvekst på 3,9. Ingen andre nordtrønderske kommuner er i nærheten av samme økning i folketallet.

Mens Leka er på topp – har Namdalseid kommune hatt ei negativ utvikling i folketallet det siste året. Fra 1.622 1. januar 2016 til 1.593 nøyaktig ett år senere. Ingen andre kommuner i fylket har hatt større prosentvise nedgang. Namdalseid har 1,8 prosent fall i folketallet.

Pila for befolkningsutvikling peker også nedover for Flatanger. Fra 1.103 i 2016 til 1.090 på samme tidspunkt i år. Det gir en befolkningsnedgang på 1,2 prosent. Det er den tredje største nedgangen i fylket – Leksvik kiler seg mellom de to namdalskommune med en nedgang på 1,4 prosent.

Sett i lys av tvangssammenslåinga av de fire kommunene i ytterdistriktet, er det verdt å merke seg at alle fire har hatt en folkevekst det siste året.

Her er en oversikt over utviklinga i folketallet blant kommunene i Nord-Trøndelag (med tall for 1/1 2016 i venstre kolonne, deretter tall for 1/1 2017 i høyre kolonne og prosentvise oversikt i høyre kolonne):

* Nord-Trøndelag 136.399       137.233    0,6 %

* Steinkjer            21.781         21.972      0,9 %

* Namsos             13.010          13.051     0,3 %

* Meråker              2.523             2.508     -0,6 %

* Stjørdal             23.308           23.625     1,4 %

* Frosta                 2.631             2.630       0 %

* Leksvik                3.531             3.480     -1,4 %

* Levanger           19.610            19.892     1,4 %

* Verdal                14.885             14.849   -0,2 %

* Verran                 2.527               2.515   -0,5 %

* Namdalseid          1.622               1.593   -1,8 %

* Snåsa                  2.139               2.159    0,9 %

* Lierne                  1.375               1.389     1 %

* Røyrvik                 469                    469    0 %

* Namsskogan         867                    872    0,6 %

* Grong                  2.466               2.467    0 %

* Høylandet            1.250               1.264   1,1 %

* Overhalla              3.825               3.840   0,4 %

* Fosnes                   633                   628   -0,8 %

* Flatanger              1.103                1.090  -1,2 %

* Vikna                    4.387               4.418    0,7 %

* Nærøy                  5.126               5.138    0,2 %

* Leka                        562                  584     3,9 %

* Inderøy                 6.769                6.800   0,5 %

* Bindal                    1.465                1.473   0,5 %