Mulig med deling av oppgavene

Fylkesråd Terje Sørvik, oppvokst i Nærøy og bosatt på Rørvik, mener at det må være mulig å etablere delte løsninger i spørsmålet om et kommunesenter for en ny storkommune.

DELT LØSNING Preget av prosessen knyttet til sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag, mener fylkesråd Terje Sørvik at det må jobbes for å etablere kompetansemiljø i alle de fire kommunene og at ikke alle kommunale oppgaver nødvendigvis må samles i ett kommunehus.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg er preget av prosessen i forbindelse med sammenslåinga av Trøndelags-fylkene hvor vi har vedtatt ei delt løsning mellom Steinkjer og Trondheim. Det må kunne være mulig mellom Rørvik og Kolvereid, også, sier Sørvik.

Sørvik har lite til overs for prosessen med tvangssammenslutning, men når det likevel blir et faktum, mener han at det må finnes løsninger som innebærer at det etableres kommunal tjenesteproduksjon i alle de nåværende kommunesentrene.

– Jeg er overbevist om at det vil være riktig å bygge opp kompetanse uten at alt skal plasseres i ett kommunehus. Og så er det nå slik at vekstkrafta i Ytre Namdal vil fortsatt befinne seg i Nærøysundet hvor det også er et samferdselsmessig knutepunkt, sier Sørvik som ikke vil sette fingeren på kartet for å peke på enten Kolvereid eller Rørvik.

Sørvik peker på at Ytre Namdal er en ensartet region med felles utfordringer og muligheter. Samtidig ser han Bindals utfordringer.

– Jeg forstår at det knytter seg usikkerhet til hva som blant annet vil skje med etablerte tilskuddsordninger. Det må staten finne løsninger på, sier Terje Sørvik.